פרסומים אלקטרוניים

באתרי בית רבים של ארגונים, מכוני מחקר, מוסדות וגופים ממשלתיים ומוניציפליים ברשת קיימים פרסומים רבים ומחקרים אקדמיים.

 

כחלק מהשירות לקוראים, אנו מביאים להלן את רשימת הגופים שנתנו את הרשאתם לסריקת פרסומיהם והנגשתם בקטלוג הספרייה, תוך הקפדה על שמירת זכויות יוצרים: 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
Design by
Basch Interactive