יישומי אינטרנט

מדור יישומי אינטרנט

באחריות המדור:

 

המדור אחראי על ניהול והפעלת היישומים. במסגרת זו הוא דואג לארגון, עדכון ואחזקה שוטפת, טיפול בבעיות, וקשר עם גורמי חוץ, כגון מרכז החישובים ומנהלי מדור יישומי אינטרנט בספריות אחרות בקמפוס.

 

 

חדשות והודעות

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive