שירותי צילום, הדפסה, סריקה ופקס

מדפסות
מדפסות
מדפסות
  • כללי
  • צילום וסריקה
  • הדפסה
  • Mobile Print - הדפסת ענן
  • פקס
שירותי צילום,סריקה והדפסה

שירותי ההדפסה, הצילום והסריקה בספרייה ניתנים על ידי חברת ה"מפעיל"

התשלום מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי וכרטיסי צילום ייעודיים, אותם ניתן לרכוש באזור הלמידה השקט שבקומת הכניסה.

בשאלות ובעיות ניתן לפנות לדלפקי השירות בספרייה. 

ניתן להזמין צילום או סריקה של מאמר או פרק מספר בתשלום דרך מדור השאלה בינספרייתית ואספקת פרסומים.

חדשות והודעות

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive