הפקדת עבודות גמר לתואר שני ושלישי בספרייה

הגשת עבודות

עבודות גמר לתואר שני ודוקטורט מועברות לספרייה כקובץ דיגיטאלי (PDF) בנוסח הסופי לאחר שיפוט, תיקונים וקבלת ציון.

יש לצרף לעבודה את טופס ההפקדה  ("טופס העלאת עבודת גמר למאגר העבודות הדיגיטלי").

הספרייה אינה מקבלת עותקים מודפסים של עבודות גמר. את טופס ההפקדה הנלווה החתום ניתן לסרוק ולשלוח כקובץ אלקטרוני.

אין צורך להגיע פיזית לספרייה לצורך הפקדת עבודת גמר.

 

עבודות גמר לתואר שני מוגשות למזכירות החוג. עבודות דוקטורט מוגשות למזכירות האקדמית. המזכירויות השונות מעבירות את העבודות וטפסי ההפקדה לספרייה.

מידע נוסף ניתן למצוא באתרים הבאים:

איש קשר בספרייה 
אורן בן-צבי
 טלפון 03-6407064
 דואר אלקטרוני   orenb@tauex.tau.ac.il

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive