פריט מושאל שניזוק או אבד

פריט מושאל שניזוק או אבד

שואל שהחזיר ספר במצב לא תקין, ישלם ערך תיקון הספר או ערכו של הספר - לפי החלטת מנהל הספרייה, בתוספת דמי טיפול, עפ"י לוח התעריפים לשירותי ספריות.

 

שואל שאיבד ספר חייב להחזיר לספרייה עותק אחר של הספר, ומשלא ניתן להשיגו, יהא חייב לשלם ערכו של הספר כפי שייקבע ע"י מדור הרכש בספרייה בתוספת דמי טיפול, עפ"י לוח התעריפים לשירותי ספריות.

 

במקרה של גרימת נזק או פגם או חוסר למחשב או ציוד טכנולוגי, על חלקיו, לרבות אובדנו או גניבתו בשעה שהוא ברשות השואל, יהיה השואל מחויב לפצות את הספרייה למדעי החברה, לניהול ולחינוך כפי שנקבע ע"י הנהלת הספרייה.

 

לברורים ניתן לפנות לגב' אורלי אבלס :

טלפון:  03-6409085

דואר אלקטרוני:  orlyab@tauex.tau.ac.il

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive